var swf_width=552; var swf_height=343; //文字颜色|文字位置|文字背景颜色|文字背景透明度|按键文字颜色|按键默认颜色|按键当前颜色|自动播放时间|图片过渡效果|是否显示按钮|打开方式 var configtg='0xffffff|1|0x242424|30|0xffffff|0xC5DDBC|0x000033|8|3|1|_blank'; var pics="";var links="";var texts=""; // pics+="/xinwentupian/2018091217205115c67.JPG|"; links+="/shengjudongtai/20180912/1712065912d26f.htm|"; texts+="2018年全国滑翔伞定点联赛永靖站开赛|"; // pics+="/xinwentupian/20180911205251c9bba.JPG|"; links+="/shengjudongtai/20180911/204951641dede8.htm|"; texts+="NBA骑士队青训团队访问兰州|"; // pics+="/xinwentupian/201808291442054ff3c.png|"; links+="http://toupiao.www.gov.cn/100dudian/index.htm|"; texts+="群众办事百项堵点疏解行动第五季,请您来投票!|"; // pics+="/xinwentupian/2018082317585135d76.jpg|"; links+="/shengjudongtai/20180823/175419883fe76f.htm|"; texts+="甘肃体育健儿载誉归来|"; // pics+="/xinwentupian/2018082215102886439.jpg|"; links+="/shengjudongtai/20180822/0723489204dd80.htm|"; texts+="甘肃省第十四届运动会临夏闭幕|"; // var picsLastIndex=pics.lastIndexOf('|'); pics=picsLastIndex>-1?pics.substring(0,picsLastIndex):pics; var linksLastIndex=links.lastIndexOf('|'); links=linksLastIndex>-1?links.substring(0,linksLastIndex):links; var textsLastIndex=texts.lastIndexOf('|'); texts=textsLastIndex>-1?texts.substring(0,textsLastIndex):texts; document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');